V svete kúpeľní si robíme svoju prácu naozaj svedomito, veď posúďte sami:

Postup prác pri rekonštrukciách je štandardne rozložený rovnako, ako pri kúpeľniach, ale
vyčistenie priestoru je v zásade jednoduchšie.
Prvým dňom pracovníci urobia čistiace práce / /, nasleduje zhotovenie
hrubej stavby jadra a prípravné práce k nasledujúcemu dňu.
Druhý deň rekonštrukcie sa zhotovujú nové rozvody vody a elektroinštalácie začínajú obkladačské
práce, tieto trvajú až do posledného dňa.
Tretí deň rekonštrukcie sa začínajú dokončovacie práce, tzn. montáže váň, príp. sprchových kútov,
špárovanie a pod.
Každý z pracovníkov si určuje tempo a postupnosť prác sám, pričom je oboznámený s plánovaným
termínom ukončenia, taktiež je stále v kontakte s riadením firmy.
Samotná rekonštrukcia bytového jadra zväčša trvá tri až štyri dni, vo výnimočných prípadoch sa
práce natiahnu na päť dní. Na plnení diela sa pri týchto rekonštrukciách zúčastňujú trvale dvaja
pracovníci, na miesto dochádza elektromontér, kúrenár, v prípade potreby iný odborník.
V bytových jadrách sa zvyknú robiť murované police, murované pulty, sadrokartónové podhľady,
vkladanie sklobetónu, rozširovanie existujúcich priečok za predpokladu neporušenia statiky, inak
je potrebný projekt so stavebným povolením a rôzne doplnkové práce.
Popri tomto si objednávateľ rád dojedná aj práce mimo týchto priestorov ako je rekonštrukcia
kuchyne, pokládla dlažieb, zhotovenie murovanej okennej steny, výmena elektroinštalácie a
kúrenia v byte a pod.
Presný rozsah prác je potrebné uviesť na obhliadke, aby sme čo najpresnejšie dokázali oceniť
Vašu požiadavku, pretože je viac typov bytových jadier a každé z nich sa konštrukčne líši.
Pred každou rekonštrukciou je táto obhliadka potrebná, nakoľko rozsah prác sa dá najlepšie určiť
na mieste.
Obhliadka je nezáväzná a bezplatná a dojednať si ju môžete formou e-mailu, alebo telefonicky.