Na rezanie panelov používame skúsených zamestnancov a profesionálnu techniku.

Suchý proces:
prebieha rezaním diamantovými kotúčmi so súčasným odsávaním cca 95% vzniknutého odpadového
prachu (zmes betónu, tehlového muriva). Tento spôsob sa praktikuje pri menších prierezoch, alebo v prípade, že
zákazník si neželá v danom prostredí chladenie vodou. Vzhľadom na to, že je to suchý spôsob rezania, je možnosť
zvýšenej prašnosti procesu, ale zároveň nepripadá do úvahy znehodnotenie maľovky v obývanom byte, prípadne
znehodnotenie zariadenia bytu vodou (parkety, pretečenie vody do dolných podlaží)

Mokrý proces:
prebieha rezaním diamantovými kotúčmi vyšších priemerov, za súčasného odsávania chladiaceho
média (vody) špeciálnym vysávačom. Počas mokrého procesu rezanie betónových častí bytu(nosné steny,
priečky) sú rezané špeciálnym zariadením, ktoré je obsluhované diaľkovým ovladním.Toto zariadenie je prichytene
na špeciálnej lište ktorá sa ukotví na stenu. Takto vznikne presný a hladký rez.Nepresakovanie vody do nižších
podlaží zabezpečujeme zapenením inkriminovaných – styčných plôch špeciálnou polyuretánovou penou.

Ďalším aspektom rezania sú dodatkové práce (elektroinštalácie, odvoz sute, murárske výspravky,…).
Všetky tieto zložky dokáže naša firma po dohode so zákazníkom zrealizovať.
Ďalšou službou je poskytovanie kontaktu na statikov, pomoc a poradenstvo pri
povolávacích konaniach zo strany potrebných úradných dokladov.