Hľadáte vhodné umiestnenie pre reklamu Vašej firmy?

Ponúkame Vám vhodne situovanú budovu, kde môžete umiestniť Vašu reklamu a určite si ju všimne každý.

Nech sa páči pozrite sa.

Objekt
Rozmer v m
Umiestnenie
Cena / mesačne
Obsadenosť
Billboard 1 4,25 x 2,25 Pri plote  83 €  obsadené
Billboard 2 4,25 x 2,25 Pri plote  83 €  obsadené
Billboard 3 4,25 x 2,25 Pri plote  83 €  obsadené
Billboard 4 4,25 x 2,25 Pri plote  83 €  obsadené
Billboard 5 4,25 x 2,25 Pri plote  83 €  obsadené
Billboard 6 4,25 x 2,25 Pri plote  83 €  obsadené
Billboard 7 3,8 x 2,8 Na budove  100 €  obsadené
Billboard 8 3,8 x 2,8 Na budove  100 €  obsadené
Billboard 9 3,8 x 2,8 Na budove  100 €  obsadené
Billboard 10 3,8 x 2,8 Na budove  100 €  obsadené
Billboard 11 3,8 x 2,8 Na budove  100 €  obsadené
Billboard 12 3,8 x 2,8 Na budove  100 €  obsadené